free html site templates

SHARE THIS PAGE!

Mobirise

Snahy o obnovu trate

Zrušenie trate v roku 1974 prinieslo vlnu nespokojnosti miestnych obyvateľov aj návštevníkov kúpeľov Korytnica. Po roku 1989 bolo niekoľko snáh zo strany mesta Ružomberok, miestneho občianskeho združenia a nadšencov trať obnoviť. V súvislosti s kandidatúrou na olympijské hry v roku 2002 na Slovensku, sa myšlienkou výstavby dopravného systému v Revúckom Podolí zaoberali aj ŽSR. Jednou z alternatív bola električka podobne ako vo Vysokých Tatrách. Poslednou myšlienkou, za ktorou je aj naše zdrueženie je obnoviť železnicu ako turistickú elektrickú železnicu.


Časová os projektu

december 2012                           

Koncept obnovy železničnej trate

Po neúspešných pokusoch trať obnoviť bola v roku 2012 na požiadavku mesta sformulovaná vízia obnovy železničnej trate, kde boli zosumarizované dôvody, prečo a ako by sa mohla trať obnoviť a pre koho by mohla slúžiť. 

jún 2014

Spolupráca s univerzitami

Na projekte obnovy železnice sa podielala Univerzita v Žiline, kde sa spracovala štúdia realizovateľnosti a analýza nákladov a výnosov. Brnenská fakulta architektúry doplnila riešenie železničnej stanice. 

jún 2016

Spojazdnenie cyklokorytničky

I keď to aktivitiou nášho združenia nebolo, je vidieť dôležitosť trate pre Ružomberok. Desiatky nadšencov v rámci svojej iniciatívy dotiahli projekt cyklokorytničky a po zvršku bývalej železničnej trate vznikla unikátna náučná cyklotrasa.

november 2017

Svätokatarínska jazda

Po niekoľkých rokoch úvah vypraviť vlak aspoň na prázdnej vlečke na stanicu Malé nádražie, sa to podarilo na Svätú Katarínu 24.11.2017 patrónku železníc. 

jún 2018

Korýtkofest a letná prevádzka

Následne sa na ďaľší rok podarilo spustiť sezónu veľkým podujatím Korýtkofest na 110. výročie započatia prevádzky vlaku, kde sme prepravili za deň cca 1500 pasažierov, a tiež vypravovať vlak počas letných víkendov a sviatkov, kde sme prepravili za 24 dní prevádzky 5600 ľudí.

jún 2019

Letná prevádzka s kultúrnymi podujatiami

Druhú sezónu sme pridali 10 malých podujatí na rôzne témy v spojitosti so životom v Revúckej doline.  

jún 2020

3 sezóna

Aj napriek Covidu spúšťame 3 sezónu. Tešíme sa na vašu návštevu. 

Ďaľšie kroky

Našou snahou je vyvíjať aj ďaľšie aktivity, ktoré povedú k realizácii myšlienky obnovy trate Ružomberok- Korytnica. Predstavenie životaschopnosti projektu investorom alebo štátnym inštitúciam, a získanie podpory na vypracovanie technickej štúdie a dokumentácie EIA by celú myšlienku mohlo zásadne zreálniť.